Hỗ trợ khách hàng

Mạng VinaPhone mất sóng hôm nay và cách khắc phục

Mạng Vinaphone mất sóng hôm nay khắc phục như thế nào? Tình trạng mạng mất sóng gây ảnh hưởng rất nhiều đến người dùng như làm gián đoạn liên lạc, không thể đăng ký hay tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Vinaphone. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sim Vinaphone …