X

Max Vinaphone

Làm sao để kiểm tra được dung lượng gói Max Vinaphone

Làm sao để kiểm tra được dung lượng gói Max Vinaphone

Viết bởi 4G Vinaphone 03/01/2016

Đối với những gói 3G Vinaphone không giới hạn dung lượng, thường bạn sẽ không …

Xem thêm
Huy gói Max Vinaphone

Cách hủy gói cước Max Vinaphone

Viết bởi 4G Vinaphone 02/01/2016

Sau khi đã đăng kí và dùng trong một thời gian đối với gói 3G …

Xem thêm

Các gói 3G/4G thông dụng

Soạn tin: DK1 <MÃ DV> gửi 1543
Gói 10K
50 MB
DK1 M10 gửi 1543
Gói 70K
600 MB
DK1 MAX gửi 1543
Gói 100K
1,2 GB
DK1 MAX1 gửi 1543
Gói 200K
3 GB
DK1 MAX2 gửi 1543
Gói 70K
2,4 GB
DK1 BIG70 gửi 1543
Gói 90K
3,5 GB
DK1 BIG90 gửi 1543
Gói 120K
6 GB
DK1 BIG120 gửi 1543
Gói 200K
11 GB
DK1 BIG200 gửi 1543

Các gói cước 3G

MAX

3,8 GB
70.000
VNĐ
30 ngày
sử dụng
Soạn: DK1 MAX gửi 1543

MAXS

4 GB
50.000
VNĐ
30 ngày
sử dụng
Soạn: DK1 MAX gửi 1543

MAX100

5,8 GB
100.000
VNĐ
30 ngày
sử dụng
Soạn: DK1 MAX1 gửi 1543