X
Mobile Internet
70.000
/ 1 tháng

MAX

 • Data tốc độ cao: 600 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Dành cho: Tất cả thuê bao
Soạn: DV MAX gửi 8069
50.000
/ 1 tháng

MAXS

 • Data tốc độ cao: 2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Dành cho: Sinh viên
Soạn: DV MAX gửi 8069
100.000
/ 1 tháng

MAX100

 • Data tốc độ cao: 1.2 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Dành cho: Tất cả thuê bao
Soạn: DV MAX100 gửi 8069
200.000
/ 1 tháng

MAX200

 • Data tốc độ cao: 3 GB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Dành cho: Tất cả thuê bao
Soạn: DV MAX200 gửi 8069
120.000
/ 1 tháng

M120

 • Data tốc độ cao: 1.5 GB
 • Cước vượt lưu lượng: 0,5đ/kB
 • Dành cho: Tất cả thuê bao
Soạn: DV M120 gửi 8069
50.000
/ 1 tháng

BBMU

 • Data tốc độ cao: 350 MB
 • Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
 • Dành cho: Thuê bao Blackberry
Soạn: DV BBMU gửi 8069